Kurset's hjemmeside  Download noter  Alfabetisk indeks  Bryd ud af mulig frame system   Oversigt over lektionssider   PDF print side   Hjælp om disse noter
Programmering i C

Kurt Nørmark ©
Institut for Datalogi, Aalborg Universitet

Forside            Sammendrag            Alle opgaver i dette materiale         

Slides in this lectureINTRODUKTION TIL PROGRAMMERING I C
1.Variable og assignment
2.Udtryk og operatorer
3.Assignment operatorer i C
4.Udskrivning og indlæsning
Slides in this lectureKONTROLSTRUKTURER
5.Kontrolstrukturer - Motivation og Oversigt
6.Logiske udtryk
7.Sammensætning af kommandoer
8.Udvælgelse af kommandoer
9.Gentagelse af kommandoer
Slides in this lectureFUNKTIONER
10.Funktioner - Lasagne
11.Tændstikgrafik abstraktioner
12.Procedurer og funktioner
13.Eksempel: Rodsøgning
14.Rekursive funktioner
15.Korrekthed af programmer
Slides in this lectureTEGN
16.Tegn og alfabet
Slides in this lectureDATATYPER
17.Typer
18.Fundamentale C datatyper
19.Typekonvertering og typedef
20.Scope og storage classes
Slides in this lecturePOINTERS OG ARRAYS
21.Introduktion til arrays
22.Pointers
23.Call by reference parametre
24.Pointers og arrays
25.Arrays af flere dimensioner
26.Statisk og dynamisk lagerallokering
Slides in this lectureTEKSTSTRENGE
27.Tekststrenge i C
28.Leksikografisk ordning
29.Tidligere eksempler
30.Biblioteket string.h
31.Andre emner om tekststrenge
Slides in this lectureREKURSION
32.Rekursion
33.Basal rekursion i C
34.Simple eksempler
35.Hvordan virker rekursive funktioner?
36.Towers of Hanoi
37.Quicksort
Slides in this lectureDATASTRUKTURER OG DATAABSTRAKTION
38.Datastrukturer
39.Records/structures
40.Arrays af structures
41.Sammenkædede datastrukturer
42.Abstrakte datatyper
Slides in this lectureINPUT/OUTPUT OG FILER
43.Introduktion til filer
44.Filer i C
45.Formateret output og input
46.Input og output af structures

LENO - LEcture NOtes with LAML technologyGenereret: Onsdag 7. Juli 2010, 15:13:26
Program Oriented Web Engineering - using LAML