P-Klubben


Samvær for professorer ved AAU

 

 

Næste sammenkomster

 

Torsdag d. 19.9.2019 kl. 16-19

Vært: Sten Bønsing

Tema: Pligter og ansvar for offentligt ansatte og ministre

 

Torsdag d. 21.11.2019 kl. 16-19, Common Room, FIB14

Vært: John Rasmussen

Tema: Biomekanik: Computermodeller af løb.

 

Torsdag 19.3.2020 kl. 16-19
Vært: Lone Kørnøv & Ole B. Jensen
Tema: Universitetspolitisk Salon

 

Torsdag 28.5.2019 kl. 16-19

Vært: Per Heiselberg
Tema: TBD

 

 

Om møderne

 

P-Klubben har “gå-hjem-møder” med et let traktement, f.eks. ost og rødvin, fra 16-19, hvor medlemmerne på skift er vært for et kollegialt samvær. Værten står for programmet sammen med tovholderne, der ofte indledes med kort orientering om fagmiljøet, og evt. kan have tema eller dagsordenpunkter, så der – om ønsket – også kan være lidt fokus. Men et væsentligt formål er at have tid til det kollegiale samvær.

 

Omkostninger ved værtsskabet dækkes af deltagerne, der hver medbringer 100 kr til værten.

Medlemmerne tilmelder/framelder sig deltagelse gennem Doodle senest 3 dage før.

 

Tovholdere

 

Ole B. Jensen (obje@create.aau.dk)

Lone Kørnøv (lonek@plan.aau.dk)

Peter Axel Nielsen (pan@cs.aau.dk)